«ΦιλόΔημος», στέγαση ΓΑΚ σε παλαιά δικαστήρια και έργα στο ΔΣ Σπάρτης

Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2018 12:38 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
«ΦιλόΔημος», στέγαση ΓΑΚ σε παλαιά δικαστήρια και έργα στο ΔΣ Σπάρτης

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, τη Δευτέρα 15/10 και ώρα 7:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού δημαρχιακού μεγάρου.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Αποδοχή επιχορήγησης εξόφλησης υποχρέωσης από την αριθμ.76/2018 Διαταγή Πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
- Ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας». Αποδοχή επιχορήγησης – αναμόρφωση προϋπολογισμού.
- Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλων οριστικής  παραλαβής  της  υπηρεσίας  με τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΗΜΟΣΝΕΤ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ,  Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΝΕΤ- e-postirixis»
- Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση πίστωσης ποσού 9.017,94 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 35-6662.022 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Θεραπνών και Φάριδος»
- Περί τροποποίησης της αριθ.490/26-09-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Χορήγηση άδειας στη Δημοτική Σύμβουλο κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)»
- Περί τροποποίησης της αριθ.517/08-10-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση συμμετοχής Δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού WTM στο Λονδίνο - Ορισμός εκπροσώπων - Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 3.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6432.001 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» για τον συγκεκριμένο σκοπό - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής»
- Έγκριση της  αριθ. 48/01-10-2018 απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί τροποποίησης  του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»
- Έγκριση της  αριθ. 24/27-07-2018 απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση απολογισμού έτους 2016»
- Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση πίστωσης ποσού 1.115,98 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 35-6699.004 με τίτλο «Προμήθεια ειδών(υαλοπίνακες, λουκέτα, κλειδαριές, λάστιχο κ.λ.π.)»
- Περί παραχώρησης οικογενειακού τάφου
- Παραλαβή υπηρεσίας (βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης για το χρονικό διάστημα από 15-08-2018 έως 15-09-2018) και  εργασίας συντήρησης εφαρμογών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου (αφορά την συντήρηση της εφαρμογής μισθοδοσίας) από την εταιρεία Alfaware Πληροφορική Α.Ε.
- Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ»
- Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ»
- Έγκριση της  αριθ.52/2018 απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»
- Οριστική Παραλαβή της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυροπροστασίας έτους 2018», Κ.Α. 70-6264.005
- Ανάκληση της υπ’ αριθ.426/22-8-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης έργου και διάθεση πίστωσης ποσού: 3.472,29 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 20-7325.005 με τίτλο ‘‘Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ Καμινίων’’»
- Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μέρος της υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου»
- Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  μέρος της  υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου»
- Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις 28ης Οκτωβρίου 2018 και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.563,50 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.66-6443.001 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών»
- Επικαιροποίηση της αριθμ. 410/2015 (ΑΔΑ: 6Φ1ΜΩ1Ν-26Ξ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης περί έγκρισης αιτήματος του τ.Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που αναφέρεται στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης στο βορειοανατολικό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου χωρίς αριθμό, που περικλείεται από τις οδούς Λυκούργου, Άγιδος, Λυσσάνδρου και Μητροπολίτου Γερμανού, στο οποίο βρίσκεται το διατηρητέο κτίριο του Παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης, ως προς την επιτρεπόμενη χρήση γης από «ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» σε «ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»
- Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018».
- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ουΠρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.
- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)και του 1ουΠρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», αναδόχου Παναγιώτη Μάνη
- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ 2017», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου
- Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.296/27-06-2018 (ΑΔΑ:ΨΕ5ΥΩ1Ν-ΑΙΙ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα  τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για την διαχείριση της παγίας προκαταβολής έτους 2018

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα