7ωρη διακοπή ρεύματος στην Αναβρυτή

την Τετάρτη 3/6

Τρίτη, 02 Ιούνιος 2020 11:46 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
7ωρη διακοπή ρεύματος στην Αναβρυτή

Γενική διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3/6 από 7:30 π.μ. έως  2:00 μ.μ. στην περιοχή της Αναβρυτής.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν αυτά βρίσκονται στο έδαφος