Χρηματοδότηση αγροτικών επενδύσεων στην Πελοπόννησο

Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ - Οι τομείς που επιχορηγούνται

Σάββατο, 01 Οκτώβριος 2022 08:28 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Χρηματοδότηση αγροτικών επενδύσεων στην Πελοπόννησο

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που εστιάζει στην αγροδιατροφή, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου επιδοτείται η αγορά τρακτέρ και λοιπών μηχανημάτων, καθώς και οι επενδύσεις σε στάβλους και φωτοβολταϊκά. Η διαδικασία υποβολής φακέλων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες, με προθεσμία τριών μηνών.

Θα μπορούν να κάνουν αίτηση αγρότες-φυσικά πρόσωπα για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού έως 200.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης (ενίσχυση επί των δαπανών), μετά και την έγκριση του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την ΕΕ, για αυτήν την κατηγορία επενδύσεων στις επιχειρήσεις που θεωρούνται μικρές-πολύ μικρές θα ανέρχεται για την Πελοπόννησο σε ποσοστό 60%. Για την ευρύτερη περιοχή Δήμου Μεγαλόπολης & όμορων Δήμων Οιχαλίας, Τρίπολης & Γορτυνίας εφαρμόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%.

Οι επιδοτήσεις για τις επενδύσεις στον αγροτικό τομέα μπορούν να φτάσουν το 80% των παραπάνω ποσοστών. Εξαίρεση αποτελούν οι επενδύσεις στις ορεινές περιοχές, στα νησιά µε πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, και τις παραμεθώριες περιοχές, που λαμβάνουν το 100% των παραπάνω ποσοστών.

Εκτός από τον μηχανολογικό εξοπλισμό, επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι δαπάνες που αφορούν αρδευτικά συστήματα, φωτοβολταϊκά (net metering), την κατασκευή στάβλων, θερμοκηπίων κλπ.

Το είδος της επιδότησης που μπορεί να λάβει ο επενδυτής είναι: α) Επιχορήγηση, β)  φορολογική απαλλαγή, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ) επιδότηση του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας.

Πιο αναλυτικά, οι τομείς που μπορεί ο επενδυτής να δραστηριοποιηθεί είναι:

Φυτική παραγωγή
Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως: 1) Συμβατική, πιστοποιημένη ολοκληρωμένη, βιολογική κλπ, 2) Υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.).

Ζωική παραγωγή
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012) και αφορούν ενδεικτικά σε: Βοοτροφικές μονάδες, αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, χοιροτροφικές μονάδες, μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών, μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης, πτηνοτροφικές μονάδες (με ορισμένους περιορισμούς & όρους), συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων.

Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
  Μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:
• Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, μονάδες παραγωγής κρεατο-σκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων).
• Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
• Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων). Λοιπά ζωικά προϊόντα (μέλι – σηροτροφία – σαλιγκάρια).
• Ζωοτροφές.
• Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).
• Ελαιούχα προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.).
• Οίνος.
• Οπωροκηπευτικά.
• Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
• Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
• Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.
• Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.
 • Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:
• Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 1.000.000€.
• Μεσαίες επιχειρήσεις  στο ποσό των 500.000€.
• Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000€.
• Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€.
• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ.), αγροτικοί και αστικοί  συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€.

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση
• Ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
• Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
• Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες κ.ά.).
• Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ά.).
 • Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.).
 • Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας).
• Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
• Η μισθοδοσία νέου προσωπικού.
• Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
• Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης.
• Δαπάνες καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
• Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.
• Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
• Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
• Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
• Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
• Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
• Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
• Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
• Δαπάνες για συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις.
• Επενδυτικές δαπάνες για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση.

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του «Λακωνικού Τύπου»της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 26 ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
RIGAKOS

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti

Η δική σας είδηση