Γωνιές ανακύκλωσης και Open Mall στο ΔΣ Σπάρτης

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση

Σάββατο, 02 Δεκέμβριος 2023 16:39 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Γωνιές ανακύκλωσης και Open Mall στο ΔΣ Σπάρτης

Με 17 θέματα ημερήσιας διάταξης συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, τη Δευτέρα (4/12) και ώρα 7:00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού δημαρχείου,στην κεντρική πλατεία.

Αναλυτικά τα θέματα:

- Περί έγκρισης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης με το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για τη δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης. Εισηγήτρια: Δήμητρα Παπανικολάου.

- Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Σπάρτης ως πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Οpen Mall) Σπάρτης» (κωδ. ΟΠΣ 5037870). Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη.

- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α’ τριμήνου 2023. Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη.

- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β’ τριμήνου 2023. Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη.

- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ’ τριμήνου 2023. Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη.

- Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Δημιουργία ατομικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Ωραίας Ελένης αριθ.79 στη Σπάρτη, κατόπιν αιτήματος της κ. Χρηστίδη Δήμητρας του Ιωάννη». Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη.

- Έγκριση της αριθ.50/13-11-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023». Εισηγήτρια: Δήμητρα Παπανικολάου.

- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ 2019-2020», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη. Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη.

- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ». Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη.

- Απευθείας μίσθωση ακινήτου με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης και ορισμό μελών επιτροπής καταλληλότητας και επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη στέγαση του. Εισηγήτρια: Δήμητρα Παπανικολάου.

- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2021-2022». Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη.

- Αποδοχή διορθωτικών ενεργειών και διαμορφωθείσας κατάστασης, έγκριση 7ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του υποέργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων Σκάλας» της Πράξης «Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Σκάλας», με ΟΠΣ: 300800. Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη.

- Έγκριση δαπάνης καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άτομο που βρίσκεται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, κατοίκου του Δήμου μας και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 2000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6733.002, με τίτλο: «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άτομα που βρίσκονται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, θεομηνίας ή άλλου απρόβλεπτου συμβάντος. Εισηγήτρια: Δήμητρα Παπανικολάου.

- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ». Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη.

- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ)». Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη.

- Καθορισμός αμοιβής δύο (2) δικηγόρων για την Νομική Υποστήριξη Αθανασίου Καρλαύτη του Βασιλείου (πρώην αντιδημάρχου Σπάρτης). Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη.

- Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για ενίσχυση κωδικών και διόρθωση προηγούμενης αναμόρφωσης. Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti