Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Οι θέσεις, τα μαθήματα και η υποβολή αιτήσεων

Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024 16:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) αποφάσισε την έκδοση προκήρυξης θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης (9 ώρες την εβδομάδα), για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024, με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι θέσεις αφορούν στο «Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών» και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 5 Μαρτίου.

Η πρόσληψη διδασκόντων αφορά τα παρακάτω μαθήματα:
-Τεχνικές Μετρ. Ενεργειακών Συστημάτων (Θεωρία)
-Θεωρία Μηχανών Μηχανισμών (Θεωρία)

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής
Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συμπληρωθούν αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων.

Με τη χρήση αυτού του συστήματος θα γίνει και η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων σε μορφή PDF. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί κατά το διάστημα από την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου έως και Τρίτη 5 Μαρτίου και ώρα 23:59.

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού συστήματος, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η λίστα των δικαιολογητικών περιλαμβάνει τα εξής:
-Αίτηση υποψηφιότητας.
-Βιογραφικό σημείωμα.
-Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων.
-Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής, τότε ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304 του Ν.4957/2022 (Α΄141).
-Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής. Εάν η διδακτορική διατριβή μπορεί να ανακτηθεί ηλεκτρονικά από το εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών, αρκεί ο προσδιορισμός του υπερσυνδέσμου ανάκτησής της.
-Αντίγραφα βεβαιώσεων διδακτικής και επαγγελματικής προϋπηρεσίας.
-Υπεύθυνη δήλωση, όπως εκδίδεται από την πύλη gov.gr, στην οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία από τις ιδιότητες της παρ. 9 του άρθρου 173 του Ν.4957/2022.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti