Πολυθεματική συνεδρίαση του ΔΣ Ευρώτα

Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2024 14:38 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Πολυθεματική συνεδρίαση του ΔΣ Ευρώτα

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Ευρώτα, την Τρίτη (5/3) και ώρα 6:00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Σκάλας.

Τα θέματα που θα τεθούν σε ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
-Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρων, σύμφωνα με την με αριθμό 38/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης Κροκεών Δήμου Ευρώτα. Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέων Εκπροσώπων για το Κέντρο Πρόληψης Ν. Λακωνίας «Δίαυλος». κ. Αθανάσιος Γρεβενίτης, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών για συγκρότηση Α/θμιας Τριμελούς Επιτροπής, για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων. Εισηγητής: κ. Δημήτριος Φιφλής, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για τα έτη 2025 - 2026 - 2027. Εισηγητής: κ. Δημήτριος Φιφλής, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απολογισμού 2023, Ειδικών Απολογισμών και Προϋπολογισμού 2024, του Μη Κερδοσκοπικού Κοινωνικοπολιτιστικού Φορέα: «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Επιτροπών Παραλαβής: καυσίμων και λιπαντικών, ανταλλακτικών οχημάτων και εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων. Εισηγητής: κ. Δημήτριος Φιφλής, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων και των νομίμων αντικαταστατών αυτών, για την συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων. Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά οφειλών υδρομέτρων, λόγω θανάτου των ιδιοκτητών. Εισηγητής: κ. Νίκων Γεωργακόπουλος, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό αποζημίωσης αιρετών οργάνων (μελών δημοτικού συμβουλίου), για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου (πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία). Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση Συλλόγου: «Σύλλογος Φίλων Καρναβάλου Κροκεών». Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής, των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο, από το καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο: «ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα – Νικηφόρος Βρεττάκος» κατ’ εφαρμογή του 27 του Ν. 5056/2023. Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής, των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο, από το καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα – Ευρώτειος Πολιτεία» κατ’ εφαρμογή του 29 του Ν. 5056/2023. Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, τον χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων άρδευσης, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957, για την αρδευτική περίοδο 2024. Εισηγητής: κ. Νίκων Γεωργακόπουλος, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών Γνωμοδοτικών Οργάνων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών. Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση επιπλέον ποσοστού από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, ως αντισταθμιστικού οφέλους στον Δήμο Ευρώτα. Εισηγητής: κ. Δήμος Βέρδος, δήμαρχος.

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Ευρώτα, σήμερα Τρίτη (5/3) και ώρα 6:00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Σκάλας.
Τα θέματα που θα τεθούν σε ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
-Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρων, σύμφωνα με την με αριθμό 38/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης Κροκεών Δήμου Ευρώτα. Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέων Εκπροσώπων για το Κέντρο Πρόληψης Ν. Λακωνίας «Δίαυλος». κ. Αθανάσιος Γρεβενίτης, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών για συγκρότηση Α/θμιας Τριμελούς Επιτροπής, για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων. Εισηγητής: κ. Δημήτριος Φιφλής, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για τα έτη 2025 - 2026 - 2027. Εισηγητής: κ. Δημήτριος Φιφλής, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απολογισμού 2023, Ειδικών Απολογισμών και Προϋπολογισμού 2024, του Μη Κερδοσκοπικού Κοινωνικοπολιτιστικού Φορέα: «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Επιτροπών Παραλαβής: καυσίμων και λιπαντικών, ανταλλακτικών οχημάτων και εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων. Εισηγητής: κ. Δημήτριος Φιφλής, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων και των νομίμων αντικαταστατών αυτών, για την συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων. Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά οφειλών υδρομέτρων, λόγω θανάτου των ιδιοκτητών. Εισηγητής: κ. Νίκων Γεωργακόπουλος, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό αποζημίωσης αιρετών οργάνων (μελών δημοτικού συμβουλίου), για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου (πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία). Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση Συλλόγου: «Σύλλογος Φίλων Καρναβάλου Κροκεών». Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής, των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο, από το καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο: «ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα – Νικηφόρος Βρεττάκος» κατ’ εφαρμογή του 27 του Ν. 5056/2023. Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής, των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο, από το καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα – Ευρώτειος Πολιτεία» κατ’ εφαρμογή του 29 του Ν. 5056/2023. Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, τον χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων άρδευσης, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957, για την αρδευτική περίοδο 2024. Εισηγητής: κ. Νίκων Γεωργακόπουλος, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών Γνωμοδοτικών Οργάνων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών. Εισηγητής: κ. Πέτρος Τούντας, αντιδήμαρχος.
-Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση επιπλέον ποσοστού από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, ως αντισταθμιστικού οφέλους στον Δήμο Ευρώτα. Εισηγητής: κ. Δήμος Βέρδος, δήμαρχος.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti