Εγκρίθηκαν 80 εκατ. ευρώ για τους Έλληνες αγρότες

Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023 10:27 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εγκρίθηκαν 80 εκατ. ευρώ για τους Έλληνες αγρότες


Το ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 80 εκατ. ευρώ για την αντιστάθμιση ζημιών στον γεωργικό τομέα, λόγω φυσικών καταστροφών και δυσμενών κλιματικών φαινομένων, εγκρίθηκε τελικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κύριος στόχος είναι η στήριξη των γεωργών, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες στη φυτική και ζωική παραγωγή, στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, στα αποθηκευμένα προϊόντα ή στον εξοπλισμό παραγωγής, λόγω απρόβλεπτων γεγονότων.

Συγκεκριμένα, στα «απρόβλεπτα γεγονότα» περιλαμβάνονται οι φυσικές καταστροφές (πχ. σεισμοί, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοστιβάδες, ανεμοστρόβιλοι, ηφαιστειακές εκρήξεις, μεσογειακοί κυκλώνες και δασικές πυρκαγιές) και τα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που προσομοιάζουν με φυσική καταστροφή (πχ. καταιγίδες, χαλάζι, πάγος, ανεμοθύελλα, ισχυρές ή παρατεταμένες βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις και σοβαρή ξηρασία).

Σημειώνεται ότι βάσει του καθεστώτος, το οποίο θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, οι ενισχύσεις θα δοθούν υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, ενώ το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως των άρθρων 107 παράγραφος 2 στοιχείο και 107 παράγραφος 3 στοιχείο, όπως και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επιτρέπουν στα κράτη μέλη να επανορθώνουν τις ζημίες που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα και να στηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εφάρμοσε τις κατευθυντήριες γραμμές του 2022 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό, στον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές και έκρινε ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο και πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Τέλος, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα καθεστώς αναλογικό, δεδομένου ότι περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο και θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Έτσι, βάσει των ανωτέρω, εγκρίθηκε και το ελληνικό καθεστώς, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti