«Δίχτυ» διαφύλαξης της ιχθυοπανίδας του Ευρώτα (ΦΩΤΟ)

Δράσεις για τη διατήρηση των προστατευόμενων ειδών

Δευτέρα, 18 Οκτώβριος 2021 13:41 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
«Δίχτυ» διαφύλαξης της ιχθυοπανίδας του Ευρώτα (ΦΩΤΟ)

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πεδίου για την 3η φάση του έργου «Δράσεις βελτίωσης καθεστώτος διατήρησης των προστατευόμενων ειδών ιχθυοπανίδας Squalius keadicus (Κινδυνεύον) και Pelasgus laconicus (Κρισίμως Κινδυνεύον) στον ποταμό Ευρώτα», που υλοποιείται από τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας με ανάδοχο το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών του έργου, σε αυτή τη φάση διεξήχθησαν διάφορες υδρολογικές και ιχθυολογικές δράσεις τόσο για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων των απειλούμενων ειδών ιχθυοπανίδας του Ευρώτα στην περιοχή του Βρονταμά, όσο και για τον εμπλουτισμό των πληθυσμών τους στη λεκάνη του Βασιλοπόταμου, αλλά και για τη δημιουργία αποθεμάτων τους στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν:
- Εργασίες στην περιοχή του Βρονταμά, για τη βελτίωση του υδρολογικού καθεστώτος και τη διαμόρφωση κατάλληλων ενδιαιτημάτων και υδρομορφολογικών συνθηκών (βέλτιστο βάθος και ταχύτητα νερού) με σκοπό τη δημιουργία «θερινών καταφυγίων» για τα ψάρια του Ευρώτα, τα οποία θα αυξήσουν την πιθανότητα επιβίωσης των απειλούμενων ειδών-στόχων S.keadicus και P. laconicus, σε συνθήκες χαμηλής ροής.
- Εργασίες στην περιοχή των πηγών του Βασιλοπόταμου, για τη μείωση/εξάλειψη του εισβολικού κουνουπόψαρου Gambusia holbrooki.
- Σύλληψη ατόμων των ειδών στόχων από περιοχές που χαρακτηρίζονται από διαλείπουσα ροή στον κυρίως ρου του Ευρώτα και απελευθέρωσή τους σε ενδιαιτήματα μόνιμης ροής στη λεκάνη του Βασιλοπόταμου, που πληρούν τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών-στόχων. Επισημαίνεται ότι, ενώ σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες το είδος S. keadicus εντοπιζόταν στον Βασιλοπόταμο, δεν ανευρέθηκε κατά τις εκτεταμένες δειγματοληψίες του παρόντος έργου, με την παραπάνω δράση να στοχεύει στην επανεισαγωγή του.
- Σύλληψη και μεταφορά ενός μικρού αριθμού ατόμων των δύο απειλούμενων ειδών-στόχων στα ενυδρεία των εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕΘΕ για τη δημιουργία αποθέματος.
  Όλες οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου στα υδάτινα συστήματα της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 (ΕΖΔ-πΤΚΣ  - Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου, κωδικός: GR 2540003).  

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Διαχειριστικές Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΣΕ27510010.

Έκθεση εικόνων

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti